De grenzen van detachering tussen overheden

Overheden wisselen stelselmatig onderling personeel uit. Sinds 2016 zijn de aanbestedingsregels op dit vlak aangepast. Dat deze regels beperkingen opwerpen, lijkt nog niet te zijn doorgedrongen tot veel gemeenten. Ondercapaciteit en overcapaciteit zijn communicerende vaten. Of het nu gaat om tijdelijke plaatsing om werkervaring op te doen of om detachering van een heel team bij […]

Read more