Key publications

 1. Public Procurement Law & Self-organisation: A Nexus of Tensions & Reconciliations, The Hague: Eleven Publishers, 2018
 2. The Institutionalised and Non-institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a more Coherent Approach?’, Utrecht Law Review 2014, pp. 168-186;
 3. ‘Swimming against the Tide: the Harmonisation of Self-organisation through article 12 Directive 2014/24/EU, European Procurement & Public-Private Partnership Law Review, Issue 3, 2019, pp. 145-155;
 4. ‘Legislating societal value into Dutch public procurement law: symbolism or substance?’ (with G. Bouwman), Public Procurement Law Review, Issue 2, 2020, pp. 91-102;
 5. ‘Verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een eerste verkenning van een paradigmaverandering’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteunrecht, 1, 2020, pp. 19-30.

Book

Book chapters

 • ‘Publiek-publiek-private samenwerking: een inconsistente toepassing van het gelijkheidsbeginsel?’, in A. Buijze, P. Langbroek, R. Widdershoven, Goed bestuur in perspectief, Deventer: Wolters Kluwer, 2019, pp. 125-134.
 • ‘Achieving societal value through public procurement’ (with G. Bouwman, N. Meershoek), in F. Schotanus, E.R. Manunza (eds.), The Art of Public Procurement, Enschede: Twente University Press, 2018;
 • ‘Commentaar bij artikelen 2.24a-2.24c en 3.23a-c’, J.M. Hebly, E.R. Manunza (eds.), Tekst & Commentaar Aanbestedingswet 2012, Deventer: Kluwer, pp. 84-94, 412-414;
 •  ‘Regulating the Pre-procurement Phase: Context and Perspectives’, in K. Thai (Eds.), International Public Procurement – Innovation and Knowledge Sharing, Springer, 2015, pp. 221-236;
 • ‘Commentaar bij artikelen 1.4 t/m 1.16’ (with E.R. Manunza), J.M. Hebly, E.R. Manunza (eds.), Tekst & Commentaar Aanbestedingswet 2012, Deventer: Kluwer, p. 17-30;

Articles

 1. ‘Verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een eerste verkenning van een paradigmaverandering’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteunrecht, 1, 2020, pp. 19-30.
 • ‘Swimming against the Tide: the Harmonisation of Self-organisation through article 12 Directive 2014/24/EU, European Procurement & Public-Private Partnership Law Review, Issue 3, 2019, pp. 145-155;
 • ‘Legislating societal value into Dutch public procurement law: symbolism or substance?’ (with G. Bouwman), Public Procurement Law Review, Issue 2, 2020, pp. 91-102;
 • ‘Shaping the Social Market Economy After the Lisbon Treaty: How ‘Social’ is Public Economic Law?’ (with A. Gerbrandy & l. Thompsin), Utrecht Law Review, 2019, pp. 32-46;
 • ‘Stellingen over de nexus tussen het Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie, Tijdschrift Aanbestedingsrecht, December 2018, pp. 22-24;
 • Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd’ (with A. Gerbrandy), Tijdschrift voor Staatssteun, 2018, pp. 28-32;
 •  ‘Zelfvoorziening door de Rijksschoonmaakorganisatie: tijd voor prejudiciële vragen?’, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, 2018, pp. 274-281;

Contributions – country studies

 • ‘The Netherlands’ in K. Halonen (eds.), ‘Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law’, 10 February 2017, Stockholm: Swedish Competition Authority, pp 65-66;
 • ‘The Netherlands’ (co-author), in U. Neergaard, C. Jacqueson & G.S. Ølykke (Eds.), Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Congress Publications vol. 3, Copenhagen: DJØF Publishing, (pp. 609-648.

Annotations

 • ‘De eerste uitspraak over inbesteding via een gemeenschappelijke onderneming ex. artikel 3.25 Aw 2012’, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, 2017;
 • ‘ The public cooperation saga continues in Irgita: harmonisation, competition and free movement’, Howtocrackanut.com, November 2019.

Podcasts – Bestek

Op-ed

 • ‘Inbestedingen horen niet thuis in de politiek’, Binnenlands Bestuur, December 2018, p. 67;

Reports

 • ‘Sustainability through public procurement: the way forward – Reform Proposals‘ (with M. Andhov, R. Caranta, and others), SMART Report, 2020;
 • ‘Juridisch kader aquathermie 2019: speelruimte voor de praktijk’ (With Buijze, A. W. G. J., Akerboom, S., van Doorn-Hoekveld, W., Gilissen, H. K., Groothuijse, F. A. G., Janssen, W. A., van der Plank, P. J. P. & van Rijswick, H. F. M. W., 2019, Amersfoort: STOWA; 
 • Advice on clustering of contracts’ for State Secretary for Economic Affairs and Climate’, Working party of Better Public Procurement, 26 June 2018 (sent to Dutch parliament on 5 June 2018);
 •  ‘Onderzoek naar de regulering van kansspelen en de invloed van het arrest Betfair’ (with E.R. Manunza, G. Bouwman), PPRC Onderzoek, 2016 (pp. 39);

Some (invited) talks

 • ‘Future-proofing our society: Legal obligations to foster sustainability’, Nordic Public Procurement Forum, 21 November 2019;
 • ‘De effectieve organisatie van publieke taken vs. het aanbestedingsrecht’, VNG Juridische tweedaagse, 12 November 2019;
 • ‘Stimuleren van burgerinitiatieven & het aanbestedingsrecht’, Community of Practice – Landelijk Samenwerking Actieve Bewoners, 31 October 2019;
 • ‘Niet-institutioneel samenwerken: superheld of niet?’, IJK sessie met o.a. Prorail, Provincies en Tennet, 30 October 2019.
 • ‘The Legal Obligation for EU Public Authorities to Procure Sustainable and Circular Outcomes’, European Environmental Law Forum 2019, 29 August 2019;
 • ‘In-house and public cooperation: unlimited or limited superhero’s?’, Finnish Public Procurement Association, Aalto University, 22 August 2019;
 • Dagvoorzitter, Conferentie ‘Een juridische blik op Beter Aanbesteden‘, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, 20 June 2019.
 • Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een wettelijke verplichting?‘, Jaarcongres Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht, 23 June 2019;
 • ‘The right to self-organisation: harnessing the Member States from the influence of EU public procurement law?’, MCEL Research Seminar Maastricht University, 12 March 2019;
 • ‘Right to challenge in aanbestedingen’, Invited Expert, Tweede Kamer, 3 March 2019;
 • ‘Een huwelijkscrisis: de organisatie van publieke taken versus het Europees aanbestedingsrecht’, Universiteit Leiden, 15 February 2019;
 • ‘Samenwerking tussen overheden buiten de aanbestedingsplicht’, Significant, 28 November 2018;
 • Invited expert, Expertmeeting burgerinitiatieven & het right to challenge, Universiteit Leiden, 30 November 2018;
 • ‘Regulering en handhaving van de make-or-buy beslissing’, Ministerie van Economische Zaken, 10 March 2016;
 • ‘De Fyra en het aanbestedingsrecht; hoe nu verder?’, Utrecht Law College, 25 February 2014;
 • ‘Extending the Scope of EU Public Procurement Law’, International Public Procurement Conference, Dublin, 2014;
 • ‘De Olievlek genaamd Inbesteden’, Nederlandse Beveiligingsbranche, 3 April 2014;
 • ‘Internal performance of SGIs in liberalised markets: a paradox’, NILG Conference, ‘When Private Actors Contribute to Public Interests’, 13 April 2013.

Expert comments

 • ‘Defensie draait omstreden uitbesteding catering terug’, Financieele Dagblad, 2015.

Interviews