Key publications

 1. Public Procurement Law & Self-organisation: A Nexus of Tensions & Reconciliations, The Hague: Eleven Publishers, 2018
 2. The Institutionalised and Non-institutionalised Exemptions from EU Public Procurement Law: Towards a more Coherent Approach?’, Utrecht Law Review 2014, pp. 168-186;
 3. ‘Swimming against the Tide: the Harmonisation of Self-organisation through article 12 Directive 2014/24/EU, European Procurement & Public-Private Partnership Law Review, Issue 3, 2019, pp. 145-155;
 4. ‘Legislating societal value into Dutch public procurement law: symbolism or substance?’ (with G. Bouwman), Public Procurement Law Review, Issue 2, 2020, pp. 91-102;
 5. ‘Verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een eerste verkenning van een paradigmaverandering’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteunrecht, 1, 2020, pp. 19-30.

Monographs / Edited volumes

Book chapters

 • ‘Centralised Centralised procurement in the Netherlands’ (with M. Stuijts) in C. Risvig Hamer, M. Comba, Centralising Public Procurement, Edward Elgar, pp. 201-219;
 • ‘Commentary on article 12(4-5) Directive 2014/24/EU’ in R. Caranta, A. Sanchez-Graells, EU Public Procurement, Edward Elgar,2021;
 • ‘Publiek-publiek-private samenwerking: een inconsistente toepassing van het gelijkheidsbeginsel?’, in A. Buijze, P. Langbroek, R. Widdershoven, Goed bestuur in perspectief, Deventer: Wolters Kluwer, 2019, pp. 125-134.
 • ‘Achieving societal value through public procurement’ (with G. Bouwman, N. Meershoek), in F. Schotanus, E.R. Manunza (eds.), The Art of Public Procurement, Enschede: Twente University Press, 2018;
 • ‘Commentaar bij artikelen 2.24a-2.24c en 3.23a-c’, J.M. Hebly, E.R. Manunza (eds.), Tekst & Commentaar Aanbestedingswet 2012, Deventer: Kluwer, pp. 84-94, 412-414;
 •  ‘Regulating the Pre-procurement Phase: Context and Perspectives’, in K. Thai (Eds.), International Public Procurement – Innovation and Knowledge Sharing, Springer, 2015, pp. 221-236;
 • ‘Commentaar bij artikelen 1.4 t/m 1.16’ (with E.R. Manunza), J.M. Hebly, E.R. Manunza (eds.), Tekst & Commentaar Aanbestedingswet 2012, Deventer: Kluwer, p. 17-30;

Articles

 • ‘Een klimaatneutrale bedrijfsvoering van de inkopende rijksoverheid: de compliancefunctie verkend’ (met M. Verseveld)’, Tijdschrift voor Compliance, nr. 4, 2022, pp. 184-191;
 • ‘Markttoegang en reciprociteit in het aanbestedingsrecht: het Internationaal Aanbestedingsinstrument (met Fenna Faaij, Ruben Silva Kas, Julian Geraedts), Tijdschrift voor Aanbestedingsrecht & Staatssteun, 2022, 6, pp. 6-15;
 •  ‘Meaningful public engagement in the context of open science: reflections from early and mid-career academics’ (with Boon, W., de Haan, J., Duisterwinkel, C., Gould, L., Janssen, W., Jongsma, K., Milota, M., Radstake, M., Stevens, S., Strick, M., Swinkels, M., van Mil, M., van Sebille, E., Wanders, N. and Yerkes, M.A.) Research for All, 6 (1), 23, pp. 2-8;
 • ‘Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: van mogelijkheden naar verplichtingen in een veranderende maatschappelijke context’ (with N. van Wijk- van Gilst), Tijdschrift voor Bouwrecht, 2, 2021, pp. 93-105;
 • ‘De (in)effectiviteit van open en concrete aanbestedingsrechtelijke verplichtingen in de strijd tegen klimaatverandering’ (with E.E Neele), Tijdschrift voor Bouwrecht, 2, 2021, pp. 129-136.
 • ‘Duurzaamheid & het aanbestedingsrecht: wel toekomstbestedig?, Markt & Mededinging, 2020, nr. 4 & 5, pp. 181-185.
 • ‘Het spanningsveld tussen burgerinitiatieven en het aanbestedingsrecht: ruimte voor stimulering?'(with E. Driessen), Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteunrecht, 5, 2020, pp. 7-14;
 • ‘Verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een eerste verkenning van een paradigmaverandering’, Tijdschrift Aanbestedingsrecht & Staatssteunrecht, 1, 2020, pp. 19-30;
 • ‘On Competition, Free Movement and Procurement: Irgita’s Public Cooperation Conundrum’ (with E. Olsson), European Procurement & Public-Private Partnership Law Review, 2020, 1, p. 2-12;
 • ‘Swimming against the Tide: the Harmonisation of Self-organisation through article 12 Directive 2014/24/EU, European Procurement & Public-Private Partnership Law Review, Issue 3, 2019, pp. 145-155;
 • ‘Legislating societal value into Dutch public procurement law: symbolism or substance?’ (with G. Bouwman), Public Procurement Law Review, Issue 2, 2020, pp. 91-102;
 • ‘Shaping the Social Market Economy After the Lisbon Treaty: How ‘Social’ is Public Economic Law?’ (with A. Gerbrandy & l. Thompsin), Utrecht Law Review, 2019, pp. 32-46;
 • ‘Stellingen over de nexus tussen het Europees aanbestedingsrecht en zelforganisatie, Tijdschrift Aanbestedingsrecht, December 2018, pp. 22-24;
 • Van belemmeringen naar kansen: Europees recht beleidsmatig benaderd’ (with A. Gerbrandy), Tijdschrift voor Staatssteun, 2018, pp. 28-32;
 •  ‘Zelfvoorziening door de Rijksschoonmaakorganisatie: tijd voor prejudiciële vragen?’, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, 2018, pp. 274-281;

Contributions – country studies

 • ‘The Netherlands’ in K. Halonen (eds.), ‘Characteristics of Separate Operational Units – A Study on Aggregation Rules under Public Procurement Law’, 10 February 2017, Stockholm: Swedish Competition Authority, pp 65-66;
 • ‘The Netherlands’ (co-author), in U. Neergaard, C. Jacqueson & G.S. Ølykke (Eds.), Public Procurement Law: Limitations, Opportunities and Paradoxes. The XXVI FIDE Congress in Copenhagen, 2014. Congress Publications vol. 3, Copenhagen: DJØF Publishing, (pp. 609-648.

Annotations

 • ‘Teckal revisited: is Irgita het grootste obstakel voor publiek-publieke samenwerking in 20 jaar?’, Tijdschrift voor Bouwrecht, 2020, 3, pp. 272-277;
 • ‘De eerste uitspraak over inbesteding via een gemeenschappelijke onderneming ex. artikel 3.25 Aw 2012’, Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, 2017;
 • ‘ The public cooperation saga continues in Irgita: harmonisation, competition and free movement’, Howtocrackanut.com, November 2019.

Dutch podcasts – BESTEK

 • #34 EU-protectionisme: de IPI (with Matanja Pinto);
 • #33 Juridische instrumenten voor de uitbesteding van zorg (with Gerrieke Bouwman and Matanja Pinto);
 • #31 Een betere wereld begint bij publieke inkoop (with Fredo Schotanus);
 • #30 MVA Special: De abnormaal lage inschrijving als duurzaamheidsverplichting (with Jørgen den Houting);
 • #28 MVA Specials: Duurzame gunning, schone voertuigen en een voorstel voor een Algemene Richtlijn Levenscycluskosten (with Lennard Michaux en Joris Gruyters);
 • #26 Uitgifte van grond: gelijkheid, blijheid?
 • #23 Opdrachtgeverschap in de Bouw: waardenconflict?

English podcasts – BESTEK

 • #24 Socially Responsible Public Procurement – Reserved Contracts & Independence in the Work of Academics (with Marta Andhov);
 • #23 Clean Vehicles Directive’s Interplay with Public Procurement & Publication Languages (with Marta Andhov);
 • #22 Award Criteria Under the Magnifying Glass & Rasmus’ Advice for PhDs (with Rasmus Horskjær Nielsen and Marta Andhov);
 • #21 Modifying Construction Contracts from Contract and Procurement Law Perspective & Ole’s advice for Change (with Ole Hansen and Marta Andhov);
 • #20 Contract Management Tools & Transitioning to Associate Professor (with Alexandra Andhov and Marta Andhov);
 • #19 Calling off a Framework Agreement under a Framework Agreement & Criticism in Academia (with Marta Andhov);
 • #18 Servitisation & public procurement: what role for the law? & Manels (with Marta Andhov);#17 Sustainable Public Procurement of Food & How to Track Research Progress? (with Marta Andhov);
 • #16 Competitive obligations outside the Classic Directive: the sale of land in the Dutch case of Didam (with Marta Andhov);
 • #15 Access to public contracts for citizens’ initiatives and social enterprises & how to conference (with Marta Andhov);
 • #14 Objectives of Public Procurement Law & Social Media for Academics
 • #13 Equal Pay Standards & PhD Courses
 • #12 Centralised Purchasing Bodies & How to stay up to date
 • #11 The role of courts & mandatory sustainability requirements – Rewards & recognition in academia
 • #10 Contract performance conditions & rituals for productivity
 • #9 Transfer of Competences & books we wished we wrote
 • #8 Art 18(2) and the Tim case: a sustainability principle? & procrastination strategies
 • #7 Current legal discussions about institutionalized cooperation & online conferences
 • #6 3rd country bidders’ access to the EU market & Academic research stays
 • #5 Non-institutionalised cooperation after Stadt Köln & Cooperation in academia
 • #4 Framework Agreements following Coopservice & Doing a PhD in Public Procurement
 • #3 The EU Green Deal in light of public procurement law & Academic life after COVID-19
 • #2 Regular procurement in COVID-19 times & Academic mentors
 • #1 COVID-19 responses to public procurement in the EU & Academic life in these times
 • #Trailer: No, we did not open a restaurant


Op-ed / Columns

 • ‘Inbestedingen horen niet thuis in de politiek’, Binnenlands Bestuur, December 2018, p. 67;

Reports

Some (invited) talks

‘Duurzaam aanbesteden in de toekomst’, Seminar ‘Duurzaam aanbesteden’, Vereniging Jonge Onroerend Goed Juristen, Utrecht, 31 March 2022;

‘Servitization and public procurement law: Green possibility or obstacle?’, Conference Servitization and circular economy: economic and legal challenges, KU Leuven, Leuven, 21-22 April 2022;

‘Decarbonising the EU – public procurement as a gamechanger?, Seminar ‘Decarbonized Public Procurement in the EU’ Universitat de Barcelona, Barcelona, 27 April 2022;

‘Moving towards EU Mandatory Sustainable and Social Requirements: a New role for the Commission and Fragmentation ahead?’, Conference on Sustainable and Innovative Public Procurement, University of Lisbon, Lisbon, 4-6 May 2022;

‘Mandatory Sustainability and Social requirements in EU Public Procurement Law: Moving towards Effectiveness?’, Global Revolution: Public Procurement, Nottingham University, Nottingham,13-15 June 2022;

Panel chair, ‘National approaches to selected issues’, Global Revolution: Public Procurement, Nottingham University, Nottingham,13-15 June 2022;

Organiser and chair, Symposium ‘De nieuwe wet markt en overheid (with Jasper Sluijs), Universiteit Utrecht, 22 June 2022;

Organiser and chair, The Sustainability Lawyer of the Furture, Law and Sustainability Kick Off, 5 September 2022.

‘Proportionality, Risk and Circular Supply Chains: some reflections from the NL’, PURPLE/CIRCUS Conference, University of Copenhagen, Copenhagen, 8 September 2022;

Panel chair, ‘Alternative Dispute Resolution Perspective’, PURPLE/CIRCUS Conference, University of Copenhagen, Copenhagen, 9 September 2022;

‘Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: ‘niet omdat het kan, maar omdat het moet’, Landelijk congres Universitair Platform Inkoop, 14 October 2021;

Expert, UUCEPP Public Procurement Forum, 30 November 2021;

Expert panelist, Public procurement specialists meet the market – market engagement strategies and the example of AI, European Week of the Regions and Capitals, 12 October 2021.

 • ‘Buying Social: a legal and practical perspective’, Oxford University POGO meeting, 29 June 2021;
 • ‘Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: van mogelijkheden naar verplichtingen?’, PIANOo Congres ‘Inkopen doe je niet alleen’, 3 June 2021;
 • Chair and organiser, Conference ‘The European Union as a Circular Economy: Command & Control?’, Universiteit Utrecht, 30 April 2021;
 • ‘From clean vehicles to batteries: the new mandatory EU public procurement law approach to climate change’, Conference ‘The European Union as a Circular Economy: Command & Control?’, Universiteit Utrecht, 30 April 2021;
 • ‘What’s on the Horizon? The Future of Green Public Procurement requirements in the EU’, Seminar ‘Green Transition in Public Procurement’, Polish Public Procurement Association, 30 March 2021;
 • ‘In-house and public-public cooperation and EU public procurement law’, Copenhagen University, 24 February 2021;
 • ‘Burgerinitiatief-proof aanbesteden: ruimte voor samenwerking?, Landelijk congres Uitdaagrecht, 10 December 2020;
 • ‘Duurzaam inkopen: geen keuze, maar een verplichting!’, Congres Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, 9 december 2020;
 • ‘The Green Deal’s influence on EU public procurement law and policy: a paradigm shift ahead?’, Webinar ‘EU Green Deal: An innovative path to reach a low carbon EU’, Association Bilan Carbone, 14 April 2020;
 • ‘Het nieuwe normaal: verplicht maatschappelijk verantwoord aanbesteden’, Webinar ‘Inkoopwereld anno nu, een beschouwing van nationale inkoop academici’, Negrometrix Gebruikersdag 2020, 25 mei 2020;
 • ‘Future-proofing our society: Legal obligations to foster sustainability’, Nordic Public Procurement Forum, 21 November 2019;
 • ‘De effectieve organisatie van publieke taken vs. het aanbestedingsrecht’, VNG Juridische tweedaagse, 12 November 2019;
 • ‘Stimuleren van burgerinitiatieven & het aanbestedingsrecht’, Community of Practice – Landelijk Samenwerking Actieve Bewoners, 31 October 2019;
 • ‘Niet-institutioneel samenwerken: superheld of niet?’, IJK sessie met o.a. Prorail, Provincies en Tennet, 30 October 2019.
 • ‘The Legal Obligation for EU Public Authorities to Procure Sustainable and Circular Outcomes’, European Environmental Law Forum 2019, 29 August 2019;
 • ‘In-house and public cooperation: unlimited or limited superhero’s?’, Finnish Public Procurement Association, Aalto University, 22 August 2019;
 • Dagvoorzitter, Conferentie ‘Een juridische blik op Beter Aanbesteden‘, Nederlandse Vereniging voor Aanbestedingsrecht, 20 June 2019.
 • Maatschappelijk verantwoord aanbesteden: een wettelijke verplichting?‘, Jaarcongres Ontwikkelingen Aanbestedingsrecht, 23 June 2019;
 • ‘The right to self-organisation: harnessing the Member States from the influence of EU public procurement law?’, MCEL Research Seminar Maastricht University, 12 March 2019;
 • ‘Right to challenge in aanbestedingen’, Invited Expert, Tweede Kamer, 3 March 2019;
 • ‘Een huwelijkscrisis: de organisatie van publieke taken versus het Europees aanbestedingsrecht’, Universiteit Leiden, 15 February 2019;
 • ‘Samenwerking tussen overheden buiten de aanbestedingsplicht’, Significant, 28 November 2018;
 • Invited expert, Expertmeeting burgerinitiatieven & het right to challenge, Universiteit Leiden, 30 November 2018;
 • ‘Regulering en handhaving van de make-or-buy beslissing’, Ministerie van Economische Zaken, 10 March 2016;
 • ‘De Fyra en het aanbestedingsrecht; hoe nu verder?’, Utrecht Law College, 25 February 2014;
 • ‘Extending the Scope of EU Public Procurement Law’, International Public Procurement Conference, Dublin, 2014;
 • ‘De Olievlek genaamd Inbesteden’, Nederlandse Beveiligingsbranche, 3 April 2014;
 • ‘Internal performance of SGIs in liberalised markets: a paradox’, NILG Conference, ‘When Private Actors Contribute to Public Interests’, 13 April 2013.

Expert comments

 • ‘Defensie draait omstreden uitbesteding catering terug’, Financieele Dagblad, 2015.

Interviews

 • Interview ‘De Twitterende Wetenschapper’, ‘De Nacht van’, Radio1, 26 mei 2022;
 • Tweeting for the Universiteiten van Nederland about academic research and education, 23-27 May;
 • ESG talks at DLA piper on ESG & public procurement law (With Harm Edens & Janet Meesters), 2021;
 • Maatschappelijke verantwoord aanbesteden, Aboutlaw podcast, afl. 26, 8 October 2019.
 • Brexit testcase aanbestedingsrichtlijnen‘, Aanbestedingscafe, 12 February 2019.